I länet som helhet ligger blankröstena till riksdagsvalet 2014 på 0,88 procent, men Heby sticker ut i statistiken. Med 1,57 procent ligger de högst i länet. Här var det mer än dubbelt så många som valde att rösta blankt jämfört med Uppsala kommun där antalet blankröster är lägst i länet med 0,67 procent.

I Heby kommun bor 13 857 invånare och av dem är 10 842 personer röstberättigade. Det är alltså 141 personer som 2014 valt att rösta blankt. Kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C) tror att det kan vara en bidragande orsak till statistiken:

– Även om vi procentuellt sett har många blankröster rör det sig om relativt få personer. Om det tillkommer fler blanka röster så påverkas siffrorna lättare än de gör i en större kommun.

Hon ser också andra förklaringar:

– Ingen av riksdagsledamöterna från något av partierna kommer från Heby kommun. Det kan bidra till att man känner sig längre ifrån riksdagsvalet och därför väljer att rösta blankt.

Hon lyfter också fram att de kandidater som kommer från kommunen står långt ner på partiernas valsedlar till riksdagen. Även om hon ser blankrösten som ett tydligt ställningstagande vill hon uppmana väljarna att rösta på det parti som står närmast dem:

– Riksdagspolitiken spelar en stor roll för vad som händer i kommunerna. Hade inte alliansregeringen avreglerat apoteksverksamheten så hade vi inte haft Apoteas logistikcenter i Morgongåva, säger hon.

Andelen blankröster i länets övriga kommuner är fördelande enligt följande procentsatser: Enköping, 1,14, Håbo, 1,07, Knivsta, 1,11, Tierp, 1,23, Älvkarleby, 0,95 och Östhammar, 1,19.