Tidigt på morgonen tisdag 20 mars larmades räddningstjänst till Fyrisån då förbipasserande hade upptäckt att restaurangbåten lutade. Fartyget hade tagit in vatten och låg med kraftig slagsida. Räddningstjänst och kommun inspekterade båten och spärrade av platsen. Ägaren befann sig i utlandet och båten låg därför orörd under en längre tid. Uppsala kommun gjorde sedan flera aktioner för att få upp Skeppet på rätt köl igen – och lyckades först 5 juni.

Kommunen har därefter ställt kravet att Skeppet ska avlägsnas från hamnen och satte 30 september som slutdatum. Detta överklagades av ägaren, men nu har Länsstyrelsen beslutat att Skeppet ska flyttas.

– I sakfrågan tog vi samma beslut som kommunen. Däremot flyttade vi fram tidsgränsen, säger Cecilia Magnusson, chefsjurist på Länsstyrelsen i Uppsala.

Artikelbild

I nuläget är inget specifikt datum fastställt. Länsstyrelsen ger ägaren tre veckor på sig att överklaga beslutet. Om de inte överklagar inom den tidsramen vinner beslutet laga kraft – och då har ägaren två månader på sig att flytta Skeppet. Detta skulle bli 21 december.

– Det är normalt att tiden skjuts upp för att man ska kunna genomföra det. Är det brådskande kan vi kräva att det ska göras direkt, men oftast ger man en skälig tid för möjlighet till överklagan, säger hon.

Vad händer om ägaren överklagar beslutet?

– Då tas ärendet till nästa instans, vilket är mark- och miljödomstolen, säger Cecilia Magnusson.

Artikelbild

Högsta instans är Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd.