Kronofogdens lista över landets mest skuldsatta personer toppas av Bengt Ågerup, grundare av Uppsalabaserade medicinteknikföretaget Q-Med.

Han krävs på 926 miljoner i skatt och på grund av räntan ökar beloppet med cirka en miljon kronor per månad.

Kronofogden har dock svårt att komma åt Bengt Ågerups tillgångar eftersom merparten är placerade i en stiftelse på Bahamas. Fram tills nyligen hade myndigheten bara lyckats driva in 12 000 kronor.

Artikelbild

Men i mars sålde Kronofogden en motorbåt på exekutiv auktion vilket inbringade 390 000 kronor. Kronofogden hade fått reda på att Bengt Ågerup lämnat in båten på verkstad för reparation och tog den då i beslag.

Bengt Ågerup hävdar att han skänkt båten till sin dotter för flera år sedan. Att han lämnade in den på verkstad beror på att han bara skulle hjälpa dottern som blivit sjuk.

Han begär nu att tingsrätten ska ordna så att båten återlämnas. Kronofogden har svarat att Bengt Ågerup är den som tecknat försäkring och hyr vinterplats för båten. Detta talar enligt myndigheten för att försäljningen inte ska upphävas.

Samtidigt pågår en omfattande juridisk process vid förvaltningsrätten i Uppsala. Bengt Ågerup har överklagat Skatteverkets skatteavgöranden och förra veckan avslutades domstolsförhandlingarna.

Om han förlorar rättsprocessen riskerar han att tvingas betala nära 1,4 miljarder kronor inklusive skattetillägg. Beloppsmässigt är det ett av de största skattemålen i Sverige någonsin gällande en privatperson och om ungefär en månad kommer förvaltningsrättens dom.

Skatteverket hävdar att Bengt Ågerup kort efter tillslaget 2013 flyttade runt stora belopp "för att göra dem om möjligt ännu mer svåråtkomliga för Skatteverket". Bland annat ska 3,4 miljarder kronor då ha överförts från ett bolag på Brittiska Jungfruörna till ett Cypernbolag.

Parallellt med rättsprocessen i Uppsala kommer nya avgöranden i skatteärenden med kopplingar till Bengt Ågerup.

För några veckor sedan fick en professor som arbetat på Uppsala universitet sin beskattningsbara inkomst uppräknad med 1,3 miljoner kronor. Skatteverket betecknar beloppet som oredovisad lön från ett bolag inom Ågerupkoncernen.

Professorn har varit medicinsk rådgivare åt Ågerupbolaget. Enligt Skatteverket har han fått låna pengar av bolaget på så förmånliga villkor att det ska ses som förtäckt lön.

I januari i år blev en annan Uppsalaprofessor upptaxerad med 1,8 miljoner kronor. Skatteverket hävdar att ett Ågerupbolag betalat ut 1,8 miljoner till professorn som ersättning för mannens arbetsinsatser, utan att det deklarerats som inkomst av tjänst.

Enligt Bengt Ågerup rör det sig dock om en skattefri gåva till professorn.

Hittills har sju personer som samarbetet med Bengt Ågerup i bland annat Q-Med och Olink blivit upptaxerade med sammanlagt 12,1 miljoner kronor. Skatteverket påstår att det rör sig om oredovisade löner medan de upptaxerade personerna uppger att det handlar om bland annat lån och gåvor från Bengt Ågerup.

Avgörande för hela utredningen är det tillslag som Skatteverket gjorde 2013 vid ett Uppsalakontor som används av Ågerupkoncernen. Innan dess hade myndigheten bara haft en vag bild av hans placeringar.

Vid tillslaget beslagtogs 55 000 mejl och ytterligare en rad dokument har sedan framkommit genom tvångsåtgärder i bland annat Bahamas och Holland.