En 41-årig Uppsalabo drev en byggfirma med ett 20-tal anställda. För två år sedan försattes byggföretaget i konkurs med ett underskott på 4,7 miljoner kronor.

Trots 14 ärenden hos Kronofogden hade skatteskulderna inte betalats och vid konkursutbrottet fanns skattekrav mot byggföretaget på 1,5 miljoner kronor.

Skatteverket begärde då att den 41-årige ägaren skulle göras betalningsansvarig för skatteskulden.

Om ett aktiebolag drar på sig obetalda skatter går det i normalfallet inte att kräva någon enskild person på pengarna. Men om ägare, styrelse­ledamöter eller andra ansvariga med uppsåt eller av grov oaktsamhet struntat i skatterna kan de tvingas att betala efter beslut i domstol.

Med stöd av den bestämmelsen fastställde förvaltningsrätten i Uppsala att 41-åringen ska stå för byggfirmans skatteskuld på 1,5 miljoner kronor.

Enligt 41-åringen har ytterligare två personer varit ansvariga i företaget men de kunde inte medverka med sina namn i styrelsen eftersom de var inblandade i en annan konkurs.

Mannen begärde därför att slippa bli ensam betalningsansvarig. Men Skatteverket avslog invändningen och med motiveringen att 41-åringen får stå för hela beloppet på egen hand oavsett "någon sorts överenskommelse om dolt aktieägarskap".

Kronofogden har nyligen gjort utmätning hos 41-åringen och då beslagtagit en guldkedja som värderats till 285 000 kronor.

Några ytterligare tillgångar kunde inte Kronofogden säkra. Det innebär att mannen har ytterligare 1,2 miljoner kronor att betala på skatteskulden.