– Det vi märkte var att folkfesten saknades litegrann när det var i Stockholm. Bandyfinalen försvann i bruset. Och vi kom fram till att det är lättare att nå målet att det ska vara en folkfest i en lite mindre stad, trots att Uppsala är ganska stort. Går man några kvarter från Friends vet inte folk att Rolling Stones spelar där. Men i Uppsala präglar finalen hela staden, säger Per Selin, ligachef på Svenska Bandyförbundet.

Han säger att beslutet att flytta tillbaka finalen till Uppsala mognade fram, men att det inte är något som Bandyförbundet aktivt arbetat med under någon längre tid.

– Det var en liten skilsmässa när vi flyttade från Uppsala. Men som i alla skilsmässor har man någon relation kvar. Vi var nöjda och belåtna med det avtal vi hade med Stockholm. Det är både för- och nackdelar att flytta tillbaka till Uppsala. Men just nu känns det positivt, säger Per Selin.

Tittar man historiskt är Studenternas i Uppsala långt ifrån den naturliga arenan för bandyfinalen. 50 finaler har spelats på Stockholms stadion, 27 på Studenternas i Uppsala och 23 på Söderstadion i Stockholm. Det som grundat bandytraditionen i Uppsala är de 22 åren 1991–2012 när Studenternas varit finalarenan.

Rickard Malmström (MP), kommunalråd och ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, säger att det förts informella samtal under lång tid för att få tillbaka bandyfinalen till Uppsala. Men att det var först under hösten 2016 som diskussionerna blev mer konkreta.

– Jag har känt att Uppsala genom åren erbjudit något väldigt speciellt som inte infunnit sig i de andra anläggningarna där de spelat finalen. Och jag gläder mig åt att bandyn åter tar ett steg ut i fria luften. Jag tror att bandyn har större chans som sport i det långa loppet genom att vara en utomhussport, säger Rickard Malmström.

Per Selin påpekar dock att flytten tillbaka till Uppsala innebär ett steg tillbaka rent arenamässigt.

– En del tyckte att vi borde ha varit kvar på en mer modern arena. Nu flyttar vi till en lite mindre modern arena. Men förhoppningsvis kommer kommunen att rusta den i framtiden. Vi har dock gett oss in i det här avtalet med de förutsättningar som finns, och vi får hoppas att det i alla fall inte blir sämre. Ser man det i backspegeln har Uppsala satsat stora pengar att bygga upp en infrastruktur inför varje final. Hade man gjort den investeringen på en gång hade det varit självfinansierande att bygga en bättre arena, säger Per Selin.

Rickard Malmström säger dock att det inte hade varit något alternativ att bygga en permanent finalarena.

– Det stämmer säkert att det kunnat bli billigare i längden, även om jag inte räknat på det. Men det hade inte varit praktiskt genomförbart eftersom de ytorna inte finns. Vi lånar ytor från kringliggande verksamhet. Det blir ännu tydligare när den nya vägen dras. Den kommer att behöva stängas av när vi sätter upp de tillfälliga läktarna.

Han tillbakavisar också påståenden om att isytorna vid Studenternas kommer att minskas.

– Det är inget beslut färdigt kring det. Men vår ambition är att vi ska ha två fullstora bandyplaner även i fortsättningen. Det är en jätteviktigt fråga att vi löser det på bästa sätt. Dessutom kommer vi att se hur ytorna kan bli användbara även sommartid så att vi inte bara har en vinteranläggning som gapar tom på sommaren. Det kommer att bli den största förändringen av det här området.