Vid årsskiftet hade Uppsala län 376 354 invånare, en ökning med 7 383 personer under året. Den största andelen i ökningen är inflyttning från andra län, drygt 4 800 personer bidrog till befolkningsökningen genom inflyttning. Antalet invånare ökade i länets samtliga kommuner, utom i Älvkarleby. Folkmängden i Uppsala kommun ökade med 5 250 och har nu 225 164 invånare.

Så här många bor i länets kommuner (förändring jämfört med 2017 inom parantes) Håbo: 21 564 (+481), Älvkarleby: 9 392 (-10), Knivsta: 18 720 (+656), Heby: 13 910 (+56), Tierp: 21 127 (+197), Uppsala: 225 164 (+5 250), Enköping: 44 429 (+632), Östhammar: 22 048 (+121).