Det framgår av statistik kring räddningstjänstens insatser från myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Bedrägeriförsök och olyckor kan vara orsaker till bilbränder. Förklaringen till den kraftiga ökningen i Uppsala är dock skadegörelse i samband med ungdomsbråken i flera stadsdelar förra året.

På flera års sikt ses varken någon ökning eller minskning av bilbränder i Uppsala. Under åren 1996 till 2008 pendlade antalet bilbränder i kommunen mellan 53 och 78. 2008 fick räddningstjänsten larm om 65 bilbränder i Uppsala.