Trafikverket varnade för ett signalfel söder om Arlanda central under lördagsförmidagen. Signalfelet innebar vissa förseningar för fjärrtåg på sträckan mellan Stockholm - Arlanda/Uppsala.

SL meddelade att pendeltågstrafiken till och från Uppsala kan komma att påverkas i form av förseningar. Under en dryg timme rådde förseningar på mellan 5-15 minuter.

Tidigare under förmiddagen stoppades all tågtrafik efter spårspring i Skavstaby.

– Det var obehöriga som sprang på spåret så trafiken stängdes ner under cirka 45 minuter medan polisen sökte igenom spåret. Men nu flyter allt på som vanligt, sa Per Aronsson vid Trafikverket.