En knapp månad efter förra landstingsdirektören Kerstin Westholms plötsliga uppsägning har ABC skickat en enkätfråga till allianspolitikerna i landstingsfullmäktige. 8 av 35 svarade att deras förtroende för landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman påverkats "negativt eller mycket negativt" av händelsen.

Även de uppmärksammade turerna kring Gamla Uppsala Buss har påverkat förtroendet negativt. Som UNT skrivit tidigare så har hela bussbolagets styrelse hotat att avgå på grund av landstingets krav.