På internationella kvinnodagen kom en regionfullmäktigemotion med kravet. Undertecknarna, Neil Ormerud, Sofia Burman Rogozinska och Sören Bergqvist, menar att menstruation under historiens lopp varit ett tabubelagt ämne. Mens och mensskydd är enligt motionen en fråga som "sällan fått ta plats i den politiska debatten trots att de berör en så stor del av befolkningen".

Vänsterpartiet resonerar att mens inte ska vara en klassfråga. Att kostnadsfritt erbjuda mensskydd för unga kan enligt partiet bidra till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader som kan leda till ojämlik hälsa.

– Därför vill vi inleda en försöksverksamhet med gratis mensskydd som delas ut på ungdomsmottagningen, kommenterar regionråd Neil Ormerud

Artikelbild

Arkivbild. Regionråd Sören Bergqvist (V).

I motionen påpekas också att möjligheten att få mensskydd genomen ungdomsmottagning innebär en större frihet för tjejer som lever i kontrollerande familjer.

– Vi ser flera vinster med att mensskydd blir gratis för ungdomar. Om projektet faller väl ut hoppas vi kunna införa det i hela länet.