Under onsdagen klockan 11.11 registrerades den första fisken i Fyrisåns räkneverk. Med sin bredd på 63 cm och höjd på 13 cm är arten solklar:
– Vi fick en fin bild på en asp, det är ingen tvekan. Den är över 50 cm och då kan det inte vara id, säger Anders Larsson på Uppsalavatten.

Han säger också att det är den bästa bilden på en asp som de någonsin fått in. Men egentligen är den konstaterade aspen inte den första fisken som noterats i fiskräknaren.
– Det gick upp något före som kan ha varit en ål eller något annat. Men det var en för dålig bild, det gick inte att se vad det var, säger Anders Larsson.