Det visar svenska och danska forskare i analys av dna från 5 000 år gamla människoben, som publiceras i den ledande vetenskapstidskriften Science.
– Vår studie ger det hittills starkaste belägget för att immigranter tog med sig jordbruket när de flyttade hit, snarare än att nya idéer inspirerade redan bofasta jägare-samlare att omskola sig till att börja odla grödor och hålla djur, säger docent Anders Götherström vid Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet.
Jordbruket uppstod i Främre Orienten för 11 000 år sedan, men hur det under de följande årtusendena spreds över Europa har varit en omtvistad fråga.
– Det är först nu som vi har fått tillräckligt bra material och analysmetoder för att få en genetisk profil, som avslöjar vilka de tidiga jordbrukarna var, varifrån de kom och vårt eget genetiska arv från dem i dag, säger Anders Götherström.

Med avancerad genteknik har forskarna undersökt skelettrester från två fyndplatser som är typiska för den tidens jägar-samlarkultur och en fyndplats som är typisk för den tidiga bondekulturen.
– Vi ser då att de tidiga jordbrukarna i Sverige hade en genetisk profil som är mycket lik den hos dagens invånare vid östra delarna av Medelhavet. Jägarnas-samlarnas genetiska profil var mycket annorlunda och liknar mest den hos dagens finländare, säger Anders Götherström.
Att jordbrukarna och jägarna-samlarna för 5 000 år sedan hade så olika dna-profiler talar för att de under närmare 30 generationer måste levt åtskilda utan att beblanda sig och skaffa barn tillsammans.

Hos dagens européer däremot finns både ”jordbrukargener” och ”jägar-samlar-gener”. Ju längre söderut i Europa, desto större är andelen ”jordbrukargener” i arvsmassan. I Mellansverige är i genomsnitt drygt en tredjedel av arvsmassan hos invånarna ett arv från människorna i tidiga bondesamhällen.
– När jägar-samlar-samhällena till sist dukade under måste alltså en del av invånarna i dem ha assimilerats av bondesamhällena. I fortsatta studier, där vi analyserar dna från något yngre skelettrester hoppas vi få en bättre bild av hur detta gick till, säger Anders Götherström.