När Svenska kyrkan håller kyrkomöte i Uppsala i höst kommer blir det första gången som ett kyrkomöte har ett tema. Av den anledningen kommer många av mötets motioner att handla om temat, vilket är ”Undervisning”:

– Tonvikten i motionerna ligger på hur den nationella nivån på olika sätt kan bidra med stöd till undervisningen i församlingarna, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet, i ett pressmeddelande.