En anmälan om missförhållanden har också gjorts till Arbetsmiljöverket.

Det har varit en turbulent vår på Läkemedelsverket. Förutom UNT har också flera branschtidningar uppmärksammat den hårda kritik som finns internt mot generaldirektören Christina Åkermans sätt att leda verket i Uppsala.
Nu visar en färsk enkätundersökning med personalen på Läkemedelsverket att förtroende för ledningen minskat snabbt. Sedan i januari har andelen som har förtroende gått ned med 13 procentenheter till 49 procent.

En andel under 60 procent innebär ”icke godkänt”, enligt företaget bakom undersökningen. Men Läkemedelsverkets personalansvarige, HR-direktören, Eva-Britt Örtegren, tycker att det är fel att sätta ett sådant underbetyg.
– Jag är positivt överraskad. En relativt stor andel har förtroende. Det pågår en omvälvning av Läkemedelsverket och jag tycker inte man kan sätta den här typen av betyg i förändringsprocesser, säger hon.

Men hur ser kopplingen mellan förändringar och minskat förtroende ut?
– Det här är klassiska förändringsprocesser där personalen undrar var de finns i förändringen.
Även när UNT först uppmärksammade kritiken mot ledningen för exakt två år sedan förklarades missnöjet med genomgripande förändringar. ”Det är klart att en stor omställning inte går gnisselfritt”, sade generaldirektören Christina Åkerman till UNT då.

Hur länge kan ni förklara missnöje med förändringar?
– Jag var inte med då och vill inte uttala mig om det. Men det här är ingen ”Stilla flyter Don-verksamhet”, säger Eva-Britt Örtegren.
UNT har tagit del av en anmälan till Arbetsmiljöverket som skickats in i dagarna. Där framförs anonymt att det råder allvarliga missförhållanden vid Läkemedelsverket på grund generaldirektörens ledarskap. I anmälan påpekas bland annat att omsättningen på personal i ledningen är mycket hög. Just det tror Eva-Britt Örtegren kan vara en förklaring till det minskade förtroendet.
– Många är nya i ledningsgruppen och är inte kända bland personalen, säger hon.

Lovisa Wallenberg, huvudskyddsombud, låter mer oroad än Eva-Britt Örtegren.
– Det här är siffror som det är viktigt att analysera. Det är svårt att nu säga vad som ligger bakom, men undersökningen sammanföll i tid med mediernas rapportering om klimatet vid Läkemedelsverket. Det är arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder och hitta tillfredsställande lösningar om det kvarstår missförhållanden, säger hon.