UNT har tidigare rapporterat om en ansträngd situation på Västra Stenhagensskolan med hög arbetsbelastning, elever som byter skola och lärare som sagt upp sig. Nu vittnar flera föräldrar och vårdnadshavare om att problemen fortsatt under januari.

- Vi hör dagligen om stök och oro. Det pratas mycket i Stenhagen om att elever tar droger och dricker alkohol under skoltid. Om detta fortsätter kommer fler elever att söka sig till andra skolor, säger en förälder som vill vara anonym.

I slutet av december tog fackförbund, rektor och förvaltningen på den kommunala skolan fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen.

- Det har hela tiden funnits flera uppfattningar kring hur det är på skolan. Jag och min personal arbetar med både framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Hittills har vi hunnit sett över rutiner och planerat en kartläggning av arbetsmiljön för att få en bättre bild över vilka åtgärder som behövs sättas in, säger Alper Yilmaz, rektor på Västra Stenhagensskolan.

Under fredagen hölls ett avstämningsmöte om hur arbetet med handlingsplanen gått hittills där bland annat skolans rektor, områdeschefen på Uppsala kommun och skyddsombud från Lärarnas Riksförbund i Uppsala träffas för att diskutera hur den senaste tiden varit.

- Vi tar små steg hela tiden och det här är processer som tar tid. Det dröjer innan vi kommer att se alla effekterna av de handlingsplaner som tagits fram men arbetet har påbörjats och det är positivt, säger Ingela Grehn, huvudskyddsombud vid Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

En åtgärd som kommer tilltas snart är en kartläggning av skolan och dess behov för fortsatt arbete.

- Alla som arbetar på skolan har ständig kontakt med föräldrar både kring saker de är nöjda med och sådant som kan bli bättre. Jag är väldigt positiv till den dialogen och har ett stort förtroende för det arbete som personalen gör tillsammans med barnen, säger Alper Yilmaz.

Den kommande veckan ska lärarna genomgå en kurs i hantering av hot och våld som varit inplanerad sedan tidigare. Skolan har förstärkt sitt elevhälsoteam med en speciallärare och en specialpedagog, något som togs upp i handlingsplanen.

- Arbetet är i full gång och vi arbetar med de olika delarna. Vi har bland annat tagit fram nya rutiner och tydligare handlingsplaner. Sedan tar förändringar lång tid att genomföra och innan upplevelsen av arbetsmiljön och kulturen märks av, säger Lotta Åkerman, skolchef i område två i Uppsala kommun där Västra Stenhagensskolan ingår.