Det var förra torsdagen som Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm (från Stockholms kommun) polisanmälde ledamotskollegan Emma Wallrup (från Uppsala län) för ofredande. Anmälan var baserad på en mängd samtal, mejl och sms han fått – trots att Wallrup sedan 2015 har haft kontaktförbud gentemot Holm.

Under onsdagen beslutade chefsåklagare Håkan Roswall, vid särskilda åklagarkammaren, att inte inleda någon förundersökning mot Emma Wallrup.

”På grund av preskription kan jag bara pröva vad som har hänt de sista två åren. Vad som har presenterats av målsäganden räcker inte för att man skall kunna bedöma de anmälda gärningarna som hänsynslösa i brottsbalkens mening”, skriver han i ett mejl till UNT.

Men för Vänsterpartiet betyder inte beskedet att Emma Wallrup inte har gjort sig skyldig till det som hon har polisanmälts för. Deras ståndpunkt från partiets interna utredning från 2017 av den oberoende arbetsrättsjuristen Annika Blekemo står fast.

– Den kom fram till att det här är att betrakta som trakasserier. Nu har åklagaren bedömt att han inte går vidare ur laglighetsaspekt, men det är fortfarande ett fullkomligt oacceptabelt beteende, säger Mia Sydow Mölleby.

Hur ser du på att det inte blev någon förundersökning?

– Att vi har en situation att hantera. Det här är ju ett absolut olämpligt och oacceptabelt beteende. Och vi kommer att fortsätta att jobba vidare med samtal.

Finns det någon risk att hon blir av med sin riksdagsplats eller utesluts ur partiet?

– Vi har inga möjligheter att ta bort människor från deras riksdagsplatser. Hon är en vald ledamot.

Wallrup och Holm jobbar båda med miljöfrågor, är det aktuellt att hon får jobba mer med andra ämnen?

– Vi har sagt att de kontakter som behövs vad gäller riksdagsarbetet ska ske genom tredjeperson. Det ska inte vara några kontakter alls mellan dem oavsett ansvarsområden.

Vad har du för förtroende för Emma Wallrup som riksdagsledamot?

– Vi har en situation och den måste vi reda ut.

Hur ser du på att hon blev omvald av Uppsala län?

– De har väl tydligen gjort en annan bedömning. Jag vill inte kommentera det egentligen. De har fått all information från oss.

Vad händer nu?

– Vi kommer att sätta oss ned och kalla Emma till samtal och se hur vi ska gå vidare. Vi måste lösa det här, och det har vi jobbat med en längre tid.

Emma Wallrup är själv lättad efter beskedet om att det inte blir någon förundersökning.

– Det känns jätteskönt. Nu vill jag gå vidare, säger hon till TV4.

I samband med att Jens Holm polisanmälde Wallrup svarade hon med att hon hade för avsikt att även polisanmäla Holm för förtal och sexuella trakasserier, att hon utsatts för metoo.

De planerna är nu nedlagda.

– Jag tycker om dialog. Vi behöver gå mot mer dialog i hela samhället. Vi behöver en varmare syn på konflikter, säger Emma Wallrup till TV4.

UNT har sökt Emma Wallrup för en kommentar.