Ett större strömavbrott drabbade under onsdagen  stora delar av Stockholms län vilket påverkade pendeltågstrafiken.

Trafiken till och från Uppsala påverkades. Vid 11.30-tiden var felet löst och trafiken kunde återupptas med vissa följdförseningar .

Strömavbrottet orsakade också en utrymning av Astra Zaneca i Södertälje.