Vid regionfullmäktiges senaste sammanträde var majoritetens förslag att starta programarbete med sikte på att riva de två nuvarande byggnaderna och ersätta dem med två nya byggnader med plats för produktionskök, personalrestaurang, konferenslokaler, medicinskt bibliotek och kunskapscentrum.

Förslaget återremitterades då moderater, liberaler och kristdemokrater motsatte sig ett beslut som innebär att investeringen på 345 miljoner kronor mer än fördubblats jämfört med vad som presenterades 2014 då en ny utredning startades.

– Ett nytt kök behövs, men i vad för slags fastighet och vad för slags kök bör övervägas noga, säger Stefan Olsson (M), regionråd.

Han vänder sig också emot att man med beslutet i fullmäktige skulle bryta mot den process för hur fastighetsinvesteringar ska gå till som alla partier varit överens om:

– Enligt den ska berörd nämnd eller styrelse lämna önskemål om investeringar som går vidare till fastighets- och servicenämnd, regionstyrelse och till slutligt beslut i regionfullmäktige. När det gäller produktionskök är det inte ett prioriterat önskemål för Akademiska från sjukhusstyrelsen, säger Stefan Olsson.

För Johan Edstav (MP), ordförande i fastighetsservicenämnden, är frågan om produktionskök viktig av två anledningar:

– De byggnader där bland annat mottagningskök och personalrestaurang finns i dag är hårt slitna 1960-talshus. De måste åtgärdas av arbetsmiljöskäl, men det viktigaste är patientmaten, säger Johan Edstav.

Enligt Edstav är det dyraste alternativet för framtida kostnader att renovera nuvarande byggnader och fortsätta köpa patientmat från Västerås:

– Alternativet med två nya byggnader ger något högre kostnader än det alternativ där bara en av de nuvarande byggnaderna rivs, men det blir effektivare i slutänden att bygga nytt, säger Johan Edstav.

Om investeringsprocessen och Akademiska sjukhusets prioriteringslista säger Johan Edstav:

– Nämnder och styrelser gör priolistor som fastighets- och servicenämnden kan korrigera.

Centerpartiet har reserverat sig för ett förslag som förordat rivning av en byggnad och renovering och tillbyggnad av den andra med produktionskök, personalrestaurang och konferenslokaler. Även (SD) reserverade sig och förordade samma alternativ som (C ).

Den prioriterade fastighetsinvesteringsplanen för Region Uppsala där produktionsköket ingår, går nu vidare till regionstyrelsen och fullmäktige för beslut.