Löneskillnaderna mellan könen är lägst i Uppsala kommun, enligt Statistiska centralbyrån. Under 2016 fick kvinnor där 78 procent av männens genomsnittliga förvärvsinkomst. Kvinnor i Uppsala har det lite bättre än den sammanlagda siffran för riket, enligt vilken kvinnor får 76 procent av mäns inkomst. För tio år sen låg samma siffra på 74 procent.

Att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är fortsatt påtagliga beror enligt den utvärdering Erica Lindahl, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, på den så kallade "barneffekten".

– Upp till 60 procent av löneskillnaderna mellan könen kan förklaras av barn, och det är inte bara i Sverige det är så. Kvinnor tar fortfarande ut lite mer föräldraledighet, men den största boven är att kvinnor går ned till deltid och stannar där under lång tid, säger Erica Lindahl.

Samtliga kommuner i länet ligger under rikssnittet, med Uppsala som undantag och Knivsta på gränsen. Löneskillnaderna är störst i Tierp, Älvkarleby och Östhammar där kvinnor får 70 procent av männens lön. Kvinnor i Tierp har även den lägsta sammanräknade förvärvsinkomsten.

I Knivsta tjänar kvinnor bäst i länet och de får 76 procent av männens lön.

– Om man blickar tillbaka på löneskillnaderna under en 30-årsperiod är det inte mycket som har hänt. Just nu händer det mycket och det är inte längre enbart kvinnor som är föräldralediga eller vabbar. Men det går långsamt, säger Erica Lindahl.