Det rådde under fredagen stora störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala.

All tågtrafik norr om Stockholm påverkades av det omfattande signalfelet i Ulriksdal. Fjärr-, regional- och pendeltåg från Stocholm C/Stockholm city till Uppsala via Märsta/Arlanda vidare mot Sala och Gävle samt Arlanda express var försenade.

Strax innan klockan 17 meddelade SJ att signalfelet var åtgärdat och att tågtrafiken är igång igen. Dock är det stora problem med fortsatta förseningar och oregelbunden trafik efter signalfelet.

I UNT:s Facebookgrupp "UNT pendlingskollen" är det flera resenärer som efterlyster alternativa resvägar att ta sig hem.

"Lycka till att komma hem alla på perrong 3 och 6. Jag orkar inte vänta mer på tåg som kanske kommer utan nu sitter jag i SJ-loungen och äter utsökt brie istället", skriver Charlotta Carlsson i Facebookgruppen.

"Frågan är vad SJ gör, de kör inte tåg..." skriver en annan person i ett inlägg.

Flera efterlyser personer att dela taxi med för att kunna ta sig hem. 

Strax innan klockan 19 fanns det ingen prognos för hur länge förseningarna kommer att hålla i sig.

Enligt Carina Axelsson på SJ:s pressjour har SJ och SL fått turas om att köra tåg på sträckan.

- Vi har försökt byta till längre tåg så att alla ska få plats, men det är många som har hittat alternativa resvägar.

SJ har inte kunnat ordna med några ersättningsbussar.

- Det är svårt att få tag i bussar och chaufförer i den omfattningen på en fredag, säger Carina Axelsson.