I början av september i år upphävde länsstyrelsen bygglovet för Skandionkliniken nära Akademiska sjukhuset. Enligt länsstyrelsen är underlaget för bygglovet så bristfälligt att det aldrig borde ha godkänts av byggnadsnämnden i Uppsala kommun. 

Länsstyrelsens beslut innebär att den cirka 14 000 kvadratmeter stora fastigheten i lagens mening är ett svartbygge. 

Saken kompliceras av att byggnaden är färdigställd sedan flera år och patienter ges cancerbehandling där sedan 2015. 

Frågan är nu hur bygglovsfrågan ska lösas. Eva Adriansson vid stadsbyggnadsförvaltningens tillsynsenhet säger att hon i nuläget inte kan svara på det.

- Vi ska diskutera saken med byggherren och kommunens jurist, uppger hon.

Enligt Josefin Hane, bygglovexpert på Boverket, är en möjlighet att byggherren Akademiska hus får söka ett nytt bygglov.

Bygglovet godkändes 2011. Ordförande i byggnadsnämnden var då Liv Hahne (M). 

Nyligen sa Liv Hahne i UNT att hon minns inte hela processen kring Skandionklinikens bygglov. Hon var oförstående inför länsstyrelsens beslut och ifrågasatte kritik mot att bygglov hanteras skyndsamt.

2013 JO-anmäldes Liv Hahne för att ha pressat fram ärenden för beslut innan alla handlingar och åtgärder var färdiga. JO lämnade dock anmälan utan åtgärd.

Utformningen av Skandionkliniken har lett till en rad processer där flera påstådda felaktigheter behandlas. Kommunen har inlett ett tillsynsärende kring bygglovsfrågan och även mark- och miljödomstolen har saken för prövning.