En majoritet i miljö- och hälsoskyddsnämnden röstade för att dra in restaurang Palermos serveringstillstånd. Detta med hänvisning till Skatteverkets granskning som resluterade i en upptaxering företagets intäkter. I och med granskningen är också ägarna föremål för polisutredning om ekonomisk brottslighet.

LÄS MER: Palermo kan förlora serveringstillståndet

Men Skatteverkets beslut om upptaxering är överklagat. Företaget menar att Skatteverkets granskning lider av allvarliga metodfel, och att allting är som det ska när det kommer till redovisad försäljning och betalade skatter. Och polisärendena mot ägarna är fortfarande inte avgjorda i domstol.

Med andra ord har inget slutgiltig beslut mot varken verksamheten eller dess ägare vunnit laga kraft – och därmed ska de betraktas som oskyldiga – men ändå är det dessa ouppklarade ärenden som beslutet om att dra in serveringstillstånden grundas på.

En av ägarna till Palermo har fortfarande inte tagit del av beslutet när UNT når honom.

Enligt beslutet dras ert serveringstillstånd in med omedelbar verkan. Hur påverkar det verksamhet?

– Vi kan inte bedriva verksamheten utan serveringstillstånd. Det är oerhört tråkigt för hela verksamheten, alla våra gäster och de som jobbar här. Palermo är ett bra ställe, i motsats till vad vissa vill få det att framstå som, säger han.

– Jag tycker de borde avvaktat Skattemyndighetens beslut. Vi lär överklaga nämndens beslut.

När omröstningen genomfördes reserverade sig samtliga företrädare för allianspartierna mot rättssäkerheten i beslutet: "Om skattemålet ogillas av domstolen kan följderna för den restaurangen [reds.anm.] vara oåterkalleliga".

Men ordföranden i miljö- och hälsosäkerhetsnämnden Bengt Fladvad menar att de orosmålen är ogrundade.

Varför kunde ni inte vänta?

– Om vi skulle ha avslutat ärendet med en varning skulle vi inte kunna öppna det igen, om det blir så att domstolen dömer dem som skyldiga. Då hade vi fått nöja oss med en varning. Det vi är ute efter är att få ett prejudikat så att vi inför framtiden vet hur vi ska göra i sådana här fall.

Han menar att det inte finns någon risk att företaget ska bestraffas i onödan.

– Jag förutsätter att beslutet kommer överklagas och att domstol kommer att inihibitera beslutet så att det inte verkställs förrän en slutgiltig dom har fallit. Och i och med det kommer företaget att kunna bedriva sin verksamhet som vanligt.