På Kuratorskonventets initiativ startade kampanjen "Varannan vatten" 2009. Bakgrunden till kampanjen var att den stora student- och folkfesten hade ett stort fokus på alkohol. Något som man lyckats bryta, enligt Elin Winberg, projektledare på Destination Uppsala.

– Man kan se att hela evenemanget gått från fylla till folkfest även om det fortfarande finns en stark tradition av alkohol, säger hon.

Tio år och över en halv miljon vattenflaskor senare har fyllan minskat och stämningen förändrats.

– Vi ser att både fyllan och problematiken med fylla har minskat under åren. Det är inte bara tack vare "Varannan vatten"-kampanjen utan flera olika initiativ, som exempelvis mer ordnade programpunkter, som gjort att det är en helt annan stämning på stan i dag än för drygt 10-15 år sedan, säger Elin Winberg.

Det återspeglas i polisens officiella statistik. Under skvalborg, kvalborg och valborg mellan 2014 till 2018 låg omhändertagandet av berusade på mellan 136 till 168 personer. 2018 var samma siffra 111 personer. Även personer som tagits med för tillnyktring har konsekvent minskat från 25 personer under valborg 2013 till tio personer under valborg 2018.

Under valborg 2019 kommer närmare 92 120 vattenflaskor placeras ut runtom i Uppsala. Runt 30 000 vattenflaskor kommer att finnas i centrum och Ekonomikumparken medan närmare 60 000 kommer att vara utplacerade på studentnationerna.