Sedan början av augusti har gång- och cykelbron som förbinder Bredgränd med Slottsgränd varit stängd för renovering. I veckan öppnade Västgötaspången igen, en glädjande nyhet för den som tröttnat på att ta omvägar över vattnet.

– Det var främst brofästena som hade börjat bli dåliga. Men vi passade på att renovera hela bron. Vi har snyggat till och målat allt och bytt gångytorna, säger Johannes Eriksson, projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Marken vid brofästena hade rört på sig och därför behövdes helt nya fästen.

Artikelbild

| Fyrisspången har fått alla sina trädetaljer renoverade och nytt skydd mot väder och vind. Bron byggdes ursprungligen av Fyrisskolans elever.

– Det var ett ganska stort ingrepp. Bron är lite speciellt utformad och var tidigare fäst i stenarna i kajkanten. Nu har vi gjutit en betongplatta så att bron sitter fast, säger Johannes Eriksson.

Uppsala kommun håller nu på att se över underhållet av stans alla broar. Nyligen genomfördes en besiktning på samtliga 127 broar, något som sker var sjätte år, för att se vilka och vad som behöver prioriteras.

– Vi går igenom anmärkningar på lite blandade broar. Nyligen har vi renoverat bron vid Fyrisskolan, den som är som en båge. Där renoverade vi alla trädetaljer och satte plåtar på ovansidan för att skydda bron från väder och vind.

Hur väl omskötta är Uppsalas broar?

– Generellt skulle jag säga att de är bra. Det är ju 127 broar i stan, så det är ett ganska stort projekt det här. Vi betar av en lista med åtgärder nu så att det inte blir större kostnader i framtiden för underhållet. Vi vill ha bra broar, säger Johannes Eriksson.