Så kan framtiden se ut enligt trafikplanerare Elin Skogens på Uppsala kommun.

– Det finns ingen anledning att det inte skulle bli fler cykeltransporter i Uppsala, säger hon efter det seminarium om klimatsnåla transportmedel som ordnades av kommunen på onsdagen.

Det är innerstaden som är i fokus och hur den ska optimeras ur en transportsynpunkt. Inte bara ut ett klimatperspektiv utan i första hand för de som bedriver handel och som rör sig där.

– Tanken är inte att alla lastbilar ska förbjudas bara för att, utan vi måste tänka vad som är mest praktiskt för de personer och verksamheter som rör sig i innerstaden, berättar Elin Skogens.

I takt med att Uppsala växer och får nya områden utanför stadskärnan utvidgas innerstadsutmaningen även till de nya delarna. När nya områden byggs får kommunen möjlighet att se över transport och trafik i området i takt med att de växer fram, samt se till att dynamiken mellan områdena fungerar ur en logistisk synpunkt. När det gäller områden som redan står får kommunen ta till reglering som verktyg för förändring. Under nästa år kommer en större ombyggnad vid Stora Torget och söderut påbörjas.

– Kommunen kommer att ta ett tydligare ansvar när det kommer till logistik och godstransporter, med ett extra fokus på efterlevnad och övervakning av att regler följs. Vi behöver inte fler regleringar utan konkret plan på övervakning, slår Elin Skogens fast.

I dagsläget finns det flera bestämmelser som inte efterlevs i centrala Uppsala. Bilar kör var de inte får köra och står felparkerade här och där, bilar kör med dubbdäck var de inte får och tunga fordon kör i miljözonen.