– Tillnyktringsenheten är en tillfällig insats för dem som inte kan ta hand om sig på stan. Det har inget med psykiatrisk vård att göra. Nu kommer tillnyktringen att ligga inklämd mellan avgiftningen och vårdavdelningen för beroendevård. Hit ska det tas personer alla tider på dygnet av polis och det är stor risk för stök och bök, säger en person som är aktiv inom brukarnätverken och som är orolig för att vården för dem som går i behandling för att bli av med sitt missbruk kommer att påverkas negativt.

Åsa Magnusson, sektionschef för neuro- och beroendepsykiatri vid Akademiska sjukhuset, tillbakavisar dock oron.

– Vi har hittat en lösning som innebär att de som ska till tillnyktringsenheten kan ta sig dit med hiss utan att passera publika ytor.

Hon menar att det också kan finnas positiva effekter genom att man kan göra en bedömning om de patienter som kommer till tillnyktringsenheten behöver fortsatt beroendevård efter tillnyktringen.

– Utifrån det uppdrag vi har fått har vi hittat lämpliga lokaler, säger Åsa Magnusson.

Beslutet att inrätta en tillnyktringsenhet fattades av dåvarande landstingsfullmäktige 2015. Först nu är det på väg att realiseras genom en ombyggnad på plan 4 i Psykiatrins hus.

I dag hamnar de allra flesta som tas om hand enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB, i polishusets arrest. Flera statliga utredningar har visat att många av dessa kan vara i behov av vård, vilket de inte kan få i arrestlokalerna.

I dåvarande landstingets utredning såg man att polisens omhändertagande för fylleri ökar. En tillnyktringsenhet vid Akademiska skulle enligt utredningen kunna ge vård till både personer som tas om hand av polisen och de som på egen hand, eller med hjälp av anhöriga, frivilligt söker vård för att få hjälp med tillnyktring.

Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen, säger att bakgrunden till beslutet är att man sett att personer som anses vara för berusade har nekats både psykiatrisk och annan behandling.

– Det har också förekommit fall där personer som lagts i arresten har avlidit eftersom de inte har fått rätt behandling, säger hon.

Det är oklart när den nya tillnyktringsenheten kan tas i bruk. Åsa Magnusson säger att hon inte fått svar på frågor om när ombyggnationen ska vara klar. Hon säger att man inte heller har inlett någon rekrytering av personal än.