Trappan kommer att börja byggas i september och är nödvändig för att Upplands rödlistade landskapsfisk ska komma tillbaka till ån och leka igen. Även vid Islandsfallet i centrala Uppsala kommer en Asptrappa byggas. Trapporna beräknas vara klara senast nästa vår och då kan fisken ta ån i besittning. Det var 150 år sedan sist Aspen lekte i Fyrisån.
2,5 miljoner kronor kostar trapporna. Det får det vara värt för att återse våra cirka en meter långa, upp till 12 kg tunga rovfiskvänner.