Parken vid Upplandsmuseet ser ut som en byggarbetsplats. Almen och lönnen är borta och just nu fördjupas och breddas vattenrännan. Senare ska den stensättas. Två grävmaskiner är på plats.
­—Här vid Kvarnfallet kommer två trappor byggas. Allt ska vara klart till våren, säger Micke Larsson, anläggare på Teknik och service, Uppsala kommun.
Aspen har tidigare funnits i Fyrisån men Islandsfallet och Kvarnfallet har stoppat fiskens vandring upp från Mälaren. I Sävjaån finns fortfarande mälarasp och fisken går ända upp i Funbosjön, berättar Anders Larsson, limnolog på kommunens va- och avfallskontor och vd för Fyrisåns vattenförbund som varit med och initierat aspprojektet.
—Tanken är att man ska kunna få upp stora aspar mitt i stan. Det här är det viktigaste biologiska mångfaldsprojektet i Fyrisån som ska ge mer liv i vattnet, säger Anders Larsson.

Gjorda för alla fiskar
Trapporna kallas asptrappor men de är konstruerade så att alla fiskar ska kunna ta sig igenom, oavsett art eller storlek.
Vid det kulturhistoriskt intressanta Kvarnfallet byggs trapporna alltså i omlöpet i parken bredvid. Vid Islandsfallet måste de anläggas i själva fallkonstruktionen. För detta inväntar kommunen tillstånd från miljödomstolen, och förhoppningsvis kan bygget i Islandsfallet sätta i gång om ett år, enligt Anders Larsson.
Projektet, som går på 3,9 miljoner, finansieras av kommunen.
Aspen är en karpfisk och kan bli upp till en meter lång. På våren vandrar den upp i strömmande vattendrag och leker. Arten hotas av föroreningar och dammbyggen och är numera klassad som sällsynt i Sverige.