Priset delas ut av Barnombudet i Uppsala län, BOiU, på tisdagen. Kriterierna är att den person eller verksamhet som prisas aktivt ska arbeta med att stärka barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Så här lyder vinnarmotiveringen:

– Fyrisgården visar verkligen att det är möjligt att arbeta tillsammans över åldersgränser och samtidigt lyssna in barn och unga oavsett funktionalitet. En vision är att det kunde etableras liknande verksamheter i alla stadsdelar och tätorter i Uppsala, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet i länet.