Läs mer: Dystra utsikter för fyrspåret

Läs mer: Höghastighetståg före fyrspår

Läs mer: Positiva besked om järnvägsutbyggnad

Artikelbild

| Gunnar Hedberg (M) är orolig för att höghastighetsbanan ska tränga undan fyrspåret.

Läs mer: Ljus i tunneln för luttrade tågpendlare

Läs mer: Infrastruktur ska ge bostäder

– Ska fyrspåret finnas med före 2030 måste planeringen börja redan i dag. Trafikverket har beräknat att enbart restidsvinsterna gör att det här projektet betalar sig på tio år. 7 av 21 län har tagit ställning för det här projektet, säger Mikael Oscarsson (KD), riksdagsledamot från Uppsala.

I en interpellationsdebatt på fredagen krävde han besked av infrastrukturminister Anna Johansson (S) om det blir någon satsning på fyrspår eller inte längs järnvägen mellan Uppsala och Stockholm.

Artikelbild

| Agneta Gille (S) vill påminna sin egen regering om vikten av fyrspår.

Något sådant besked ville dock inte Anna Johansson ge.

– Trafikverket ska den 31 augusti lämna ett förslag till regeringen med en samlad bedömning av behovet av satsningar i infrastrukturen. Och innan den samlade bedömningen finns kan vi inte säga något om just det här objektet blir av eller inte, säger Anna Johansson.

Artikelbild

| Anna Johansson (S) presenterade infrastrukturpropositionen tillsammans med Isabella Lövin (MP).

Hon konstaterade också att den nu gällande infrastrukturplanen fastställdes av den förra borgerliga regeringen, och att någon satsning på fyrspår inte fanns med där.

– Det är glädjande att både kristdemokrater och moderater den här mandatperioden har ett så stort engagemang i både järnväg och bostäder. Det hade varit ännu bättre om det engagemanget hade funnits medan ni hade regeringsmakten, säger Anna Johansson.

UNT kunde i början av maj berätta att det kommer att bli svårt att få pengarna att räcka till fyrspårssatsningen. Inför arbetet med nästa infrastrukturplan har höghastighetsbanan av regeringen pekats ut som ett prioriterat projekt. Dessutom finns stora behov i bland annat Göta älv, där det krävs miljardinvesteringar om inte farleden ska stängas helt.

– Som det ser ut nu är det ganska svårt att få till en fyrspårsutbyggnad till Uppsala, sade Rolf Haraldssonpå Trafikverket till UNT.

Det här uttalandet har fått flera riksdagsledamöter från länet att reagera. Med hänvisning till UNT:s artikel har, förutom Mikael Oscarsson, även Gunnar Hedberg (M), vikarierande riksdagsledamot, samt S-riksdagsledamöterna Agneta Gille, Gustaf Lantz och Pyry Niemi, ställt frågor och interpellationer till både Anna Johansson, Mikael Damberg och Peter Eriksson om fyrspåret.

Gunnar Hedberg är orolig för att satsningen på höghastighetståg ska tränga undan fyrspåret till Uppsala. Och han hänvisar till Socialdemokraternas eget vallöfte.

– Veckan före valet gick Stefan Löfven ut stort och lovade att avsätta 37 miljarder för att bland annat fyrspåret skulle komma i gång före 2025. Nu ser det ut som att det inte blir något före 2029 heller, säger han.

Att det var en moderat infrastrukturminister som fattade beslutet om den nuvarande infrastrukturplanen kommenterar han med att Moderaterna heller inte utlovade något fyrspår.

– Jag satt i trafikutskottet då. Vi diskuterade mycket hur vi skulle göra avvägningarna. Och vi fann då att vi inte kunde ge något löfte om fyrspår. Men i nästa infrastrukturplan är det oerhört viktigt att fyrspåret kommer med, säger han

Agneta Gille säger att ekonomin var dystrare än väntat när S-MP-regeringen tog över, vilket gör att det inte gick att göra någon tidigare satsning på fyrspår. Nu vill hon påminna sina egna ministrar om behovet att satsa på fyrspår när nästa infrastrukturplan läggs fram.

– Artikeln i UNT om beskedet från Trafikverket fick oss att resa ragg. Regeringen har avsatt ytterligare 100 miljarder till infrastruktur. Och inom den ramen måste man prioritera det som leder till näringslivsutveckling och genererar bostäder. Vi från Uppsalas sida vill påminna ministern om vilken fördel det är för tillväxten att prioritera fyrspåret till Uppsala.