Det handlingsprogram som arbetats fram för ett tryggare Gottsunda innehållandes 89 punkter tycker rektor Elisabeth Viksten Eriksson på Gottsundaskolan är ett bra initiativ, men hon tycker inte att fokus enbart ska läggas på vad som föreslås i planen.

– Jag gillar helhetsbegreppet i planen och jag har efterlyst ett liknande initiativ under mina 11 år som rektor på Gottsundaskolan. Det viktigaste, enligt min åsikt, är att stärka det som fungerar istället för att dra igång nya projekt, säger hon.

På frågan vad som fungerar bra tvekar hon inte:

Artikelbild

| Lokalfråga. För rektor Elisabeth Viksten Eriksson på Gottsundaskolan är det enkelt vad Gottsunda behöver: Förbättrade skollokaler.

– Skolan! För det är här integrationen sker. Det är en mötesplats där eleverna ser och upplever varandras olikheter, men framförallt lär de känna varann. Det måste finnas en stabil grund att stå på för att kunna bygga ett nytt Gottsunda och det tycker jag en bra skola för alla är, säger Elisabeth Viksten Eriksson.

På Gottsundaskolan prioriteras även sociala mål för eleverna, vilket Skolinspektionen uppmärksammade under den senaste inspektionen. "En skola som lär eleverna så mycket mer än vad som syns i betygen" var deras utsago.

Elisabeth Viksten Eriksson har varit med i förarbetet för handlingsplanen för ett tryggare Gottsunda. Tidigare i veckan bjöd hon in Erik Pelling (S) till skolan för att prata om den.

– Skolan berörs såklart av otryggheten i området, konstaterar hon om arbetsutskottets enhälliga beslut på tisdagen angående ordningsvakter och övervakningskameror i Uppsala och Gottsunda.

Något som tas upp i handlingsplanen och som hon tycker är viktigt är eftermiddags- och kvällsaktiviteter, speciellt för flickor.

– Från skolans håll har vi några tentakler utspridda här och där. Exempelvis har vi lärare som jobbar vid sidan av på fritidsgårdarna, men jag tycker det måste satsas mer på kvällsaktiviteter för unga, säger Elisabeth Viksten Eriksson.

Något som inte nämns direkt i handlingsplanen är gemenskap och kommunikation och det är därför Elisabeth Viksten Eriksson inte tycker att man ska stirra sig blind på punkterna i handlingsplanen.

– Vi är många som jobbar mot samma mål. Nämligen att få bort Gottsunda från listan över särskilt utsatta områden. Oavsett om man jobbar som lärare, vakt, rektor, polis eller något annat är det viktigaste hur man kommunicerar med andra, säger hon.