En rejäl badsäsong på sommaren och hemodlade persikor i trädgården. Det går visserligen inte att åka skidor här. Men på sportlovet kan man ändå åka till Sälen eller Vemdalen. Och då kanske det inte är så förbaskat kallt och blåsigt på fjället som det annars brukar vara i februari. Det där med klimatförändringar kanske inte är så dumt ändå.

Så kan man tänka sig att många Uppsalabor tänker när de läser om effekterna av våra utsläpp. Men vi får också komma ihåg att mörkret på vintern finns kvar. Ett grått regnigt mörker, från november till februari, är inget lockande scenario för framtidens upplänningar. Och effekterna är inte entydiga vilket gör att vi måste rusta oss för både snökaos, översvämningar och värmeböljor med långa torrperioder.

Vi får inte heller glömma bort att de stora och allvarliga effekterna av klimatförändringarna kommer att ske på andra håll i världen. Och det kommer att påverka framtidens Uppsalabor både direkt och indirekt.

Försäkringsbolagen här i Sverige börjar redan räkna på framtida kostnader för naturskador. Men när de stigande havsnivåerna drabbar New York, Houston, Amsterdam, Los Angeles, San Francisco, Miami, Shanghai, Alexandria, Neapel och Istanbul blir effekterna på världsekonomin uppenbara. Om klimatförändringarna gör att Medelhavsområdet i praktiken blir obeboeligt så kommer dagens flyktingströmmar i Europa att framstå som en busslast vilsna turister vid en jäm­förelse.

Och det är de här effekterna som gör att utsikterna att nå fram till ett klimatavtal i Paris är större än tidigare. I USA har mäktiga politiska och ekonomiska intressen börjat inse att det är deras investeringar som hotas av klimatförändringarna. Den långvariga torkan som plågat Kalifornien skapar ett politiskt tryck i klimat­frågan som inte funnits tidigare i USA. Även i andra länder som varit motsträviga i klimatarbetet ökar klimatmedvetandet.

Det finns positiva exempel när världens länder lyckats ta sig an och lösa globala miljöfrågor. Utfasningen av freoner som hotar ozonskiktet är kanske det tydligaste exemplet.

Klimatfrågan är svårare, och lösningarna påverkar oss vanliga människor mer in på livet. Och frågan är om uppvaknandet kommer för sent.