Bara fem av Uppsalas drygt 300 restauranger bedöms vara i behov av extra omfattande hygienkontroller.
En restaurang i centrala Uppsala benämns i en känd matguide som en av landets bästa och har fått omdömet ”mycket god klass”. Samma krog har miljökontoret placerat i kategori C, vilket innebär att den fått flera anmärkningar och kollas extra noga.
När den aktuella krogen inspekterades i höstas var stekpannor dåligt rengjorda och det var smutsigt i kylar och torrförråd. Tre veckor senare gjorde miljökontoret ett oanmält besök. Anmärkningarna hade då åtgärdats.

Värre var det på en pizzeria i Uppsala, ett annat C-klassat ställe. Vid miljökontorets inspektion förra sommaren stod dörren till varumottagningen öppen och flugor hade letat sig in i lokalen.
Degmaskinen var smutsig, personal bakade pizza i privata kläder, livsmedel som skulle förvaras i minst -18 grader höll upp till -3 grader och personalen saknade kunskaper om temperaturgränser för kyld mat.
Pizzerian fick ett nytt kontrollbesök i februari i år. Kyl, tvättställ och deghyllor var dåligt rengjorda. Termometern vid kylrännan visade 5 grader men i verkligheten var temperaturen upp till 22 grader.
Innehavaren förklarade att pizzerian skulle byta ägare inom kort.
–  Ofta sker en självsanering i branschen. Dåliga ställen går under och nya ägare tar över, kommenterar Mikaela Ståhl vid miljökontoret.

Hon tycker att krogsnusk sällan förekommer. Vanligtvis är det mindre fel som behöver rättas till.
–  Ställen som har sådana brister att vi misstänker att människor löper risk att bli sjuka stänger vi.
Mikaela Ståhl kommer inte ihåg senast det hände men säger att det inträffar högst någon gång om året.

Miljökontoret har sedan 2007 en avgiftsmodell för livsmedelstillsyn vid bland annat krogar liknande den som införs 1 juli för andra verksamheter (se artikel här intill).
Krogar med många prickar i protokollet får tätare besök av miljökontorets inspektörer vilket leder till högre kostnader.
Restaurang Trattoria Commedia i Uppsala har placerats i A, den bästa kategorin ur hygiensynpunkt.
–  Det handlar om att utbilda personalen så att alla vet vilka rutiner som gäller, säger Charlie Monaco, delägare i Trattoria Commedia. Vi nöter in var disken ska stå, vad som gäller om man har sjuka barn hemma och mycket annat.

Miljökontoret har ökat antalet oanmälda besök men Charlie Monaco tror inte det avskräcker krögare som missköter hygienen.
–  De har dåliga rutiner ändå, säger han.