Föreningen begär nu att länsstyrelsen utser skolan och parken samt rektorsbostaden, trädgårds- och vaktmästarbostäderna till byggnadsminnen. En liknande begäran har riktats till myndigheten från kulturnämndens förre ordförande Jan-Erik Wikström.

Bakgrunden är byggplanerna i kvarteret Seminariet som väckt starkt motstånd. Enligt föreningen är huvudbyggnaden från 1917 i det närmaste oförändrad utvändigt och renoverad till nästan ursprungligt skick invändigt. Den anses vara ett högklassiskt exempel på nationalromantisk arkitektur, utan motsvarighet i Uppsala, och utgör tillsammans med parken en unikt bevarad undervisningsmiljö, enligt föreningen.