Uppsala kommun vill bygga ut Hugo Alfvéns väg i Gottsunda till en stadsgata på samma sätt som nu görs efter Råbyvägen vid Kvarngärdet och Gränby. Syftet är att skapa en sammanhållen entré till Gottsunda. Bostäder med affärer i botten ska byggas på båda sidorna om Hugo Alfvéns väg med början efter bensinmacken och ned mot Gottsunda Allé.

– Vi vill öka antalet bostäder i området och skapa en miljö som gör Gottsunda mer attraktivt och som inte finns där i dag. Det ger fler jobb och bättre stabilitet i området. Husen kommer bland annat att byggas på p-platserna efter vägen, säger kommunalrådet Erik Pelling (S).

Uppsalahem och privata entreprenörer ska kunna bygga både hyres- och bostadsrätter. De nya bostäderna ska underlätta för de boende i Gottsunda att göra en "bostadskarriär", enligt Erik Pelling.