Det var natten till den 8 oktober som larmet kom. Någon hade uppmärksammat ett inbrott på Gottsundaskolan och larmade polisen. Väl på plats kunde polisen gripa två unga tjejer som kom ut ur skolan. I samband med gripandet upptäckte polisen att det brann och katastrofen var ett faktum.

Sedan i höstas har Åklagarmyndigheten bedrivit en så kallad LUL-31 utredning, det vill säga en utredning då någon som är under 15 år misstänks för ett brott. Utredningen visar nu att de bägge flickorna som greps på platsen säger sig vara de som startade branden.

Genom övervakningsfilmer och förhör framgår det att flickorna startade branden. De berättar att de tillsammans kom fram till att de skulle anlägga en brand. En av ungdomarna hällde tändvätska över ett par möbler. Sedan tände de på med hjälp av tändstickor som de hittat.

Under utredningen så har det inte framkommit någonting som tyder på att ungdomarna ska ha haft något hämndmotiv eller annat motiv. Beslutet att tända eld i skolan fattades vid gärningstillfället och utan någon tidigare planering.

Utredningen enligt LUL-31 har genomförts i syfte att ge socialtänsten underlag för att bedöma behovet av instatser, och har därför lämnats över till socialtjänsten.