Polisens bombgrupp är på plats i Hågadalen på måndagseftermiddagen för att omhänderta en gammal granat. Hågadalen är ett tidigare militärt övningsområde och granaten kan sannolikt härledas till en militär övning. Det är oklart om granaten kan detonera eller inte, men polisens bombgrupp kallades till platsen.

– Det är någon form av granat i Hågadalen som har legat kvar sedan länge, som vi håller på att omhänderta så att den kommer därifrån, säger Tor Stens RLC-befäl vid polisregion Mitt.