Uppgifter om föroreningar i marker har tidigare endast varit tillängliga om man kontaktat länsstyrelsen. Men på tisdagen lanserades en webbaserad karttjänst, tillgänglig via länsstyrelsens hemsida, som vem som helst kan använda för att söka efter föroreningar. Enligt länsstyrelsen är behovet av informationen stort. Inte bara för myndigheter utan även för exempelvis fastighetsköpare.

– En privatperson som ska köpa en fastighet kan vara i behov av informationen så att man inte köper en förorenad fastighet och kommunen kan behöva uppgifterna när de upprättar sina detaljplaner, säger Ida Lindén, handläggare på enheten för miljöskydd.
Men speciellt användarvänlig verkar den nya karttjänsten inte vara. Exempelvis kan man inte söka på fastighetsbeteckningar utan måste med kartans navigeringsfunktioner leta sig fram till den berörda fastigheten för att se om det finns någon märkning där.

– Vi fick se tjänsten först när den lanserades och jag måste säga själv att den inte är så väldigt användarvänlig. Informationen med fastighetsbeteckningar får vi inte publicera utan vill man ha den informationen måste man kontakta oss. Jag håller på och sätter i hop en manual för hur tjänsten ska användas som vi ska försöka få upp på sidan så snart som möjligt, säger Ida Lindén.

I Uppsala län är runt 3 500 områden utpekade där det kan finnas föroreningar i marken. Men via kartan är det inte möjligt att få utförlig information om vad det kan röra sig om för typ av föroreningar. Även i det fallet måste man kontakta länsstyrelsen.

Det finns dock möjlighet att se vilken status föroreningen har om den är misstänkt eller konstaterad.
– Många har tidigare hört av sig till oss och eftersökt den här informationen. Nu kan man gå in på kartan, leta sig fram till fastigheten och finns det ingen märkning där så finns det ingen misstänkt förorening, förklarar Ida Lindén.

Sedan slutet på 1990-talet har länsstyrelserna samlat in uppgifter om eventuella föroreningar. Under 2000-talet har arbetet intensifierats och beräknas vara helt färdigt vid årsskiftet.