Trots bristen på parkeringsplatser väljer en av tre anställda på Akademiska sjukhuset att åka bil till sitt arbete. Det är det vanligaste sättet att resa till jobbet bland sjukhusets personal. I höst ska UL, Upplands lokaltrafik, försöka locka fler att ta kollektivtrafiken i stället. Erbjudandet är att få ett månadskort för zon 1 i en månad.
Det kan röra sig om något hundratal anställda som kan ingå i försöket, tror Karin Edenius, projektledare på UL.
– Vi har inte ett obegränsat antal, men hoppas kunna ta med alla som uppfyller kriterierna. Förhoppningen är att de ska byta resvanor.
Deltagarna ska få fylla i enkäter under försöket, och skriva resedagbok. I en uppföljning ska UL räkna ut om försöket har lett till minskat koldioxidutsläpp. Förutom Akademiska ska bilåkande anställda på företag i Uppsala Science Park bjudas in att delta.
Senare i höst ska även alla nyinflyttade i Uppsala kommun erbjudas att resa gratis med UL, men då i 15 dagar.
– Det är en prova på-kampanj. Erbjudandet kommer att finnas med i välkomstpaketet som alla nyinflyttade får, säger Karin Edenius.
Projektet bekostas med pengar bland annat från Naturvårdsverket.