Det visar forskare vid Uppsala universitet och Universidade de Porto i Portugal i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften Proceedings of the Royal Society B.

– Inför möjligheten att så snabbt som möjligt få para sig och få ungar med en mer attraktiv hona kan gravida kantnålshanar påverka den redan pågående graviditeten så att den blir kortare än normalt, fler ägg aborteras spontant och ungarna som ändå föds är mindre än de brukar vara. Ett sådant beteende är känt hos flera däggdjursarter, men har aldrig tidigare påvisats hos fiskar, säger Anders Berglund, professor i zooekologi vid Uppsala universitet.

Upptäckten gjordes i experiment med den svartrandiga kantnålsfisken Synghastus abaster, som lever i Medelhavet och längs den sydeuropeiska Atlantkusten.

Artikelbild

| Anders Berglund

– Även om hanarna inte helt lyckas blockera den pågående graviditeten verkar de alltså sluta investera tid och energi i sin egen kull för att spara resurser till en framtida ny och bättre kull med den mer attraktiva honan. Hanarna kan bland annat återvinna energi från aborterade ägg, som de kan använda för att satsa mer på framtida ägg med den nya honan, säger Anders Berglund.

De exakta mekanismerna bakom detta märkliga fiskbeteende är ännu inte kända.

– En möjlighet är att det är hanen som väljer att strunta i den aktuella kullen, en annan att det är den mer attraktiva och sexigare honan som på något sätt kan kortsluta hanens inflytande över sin egen graviditet, säger Anders Berglund.

Fotnot: Studien har uppmärksammats bland annat av välrenommerade New York Times. Deras artikel kan du läsa här.