- Det finns två risker med att äta för mycket gröna potatisar. Å ena sidan kan det påverka mag-tarmkanalen så att man blir dålig i magen. Å andra sidan kan det slå på nervsystemet, men då krävs det att man har konsumerat mycket grön potatis, berättar Christer Andersson som är toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala.

När en potatis har blivit exponerad för ljus ökar produktionen av de potentiellt hälsoskadliga ämnena solanin och chaconin. Ett tecken på att detta har skett är att potatisen har blivit grön.
- Ser man en distinkt grön fläck på potatisen ska man skära bort den. Är det gröna spritt i hela potatisen bör den slängas. Följer man de här rekommendationerna finns det ingen risk för att man får i sig för mycket solanin eller chaconin, säger Christer Andersson.
Vid sina matbutikskontroller tittar livsmedelsinspektörerna i Uppsala kommun på hur potatisen ser ut och påpekar för butiken om de är gröna. En landsomfattande kvalitetskoll av potatis, där den också får ett märke om den uppnår vissa krav, gör företaget Svensk Matkontroll. Genom företagets kontroller har Ulrica Bexelius, ansvarig för provtagning och analys, upptäckt vissa brister i matbutikers underhåll av potatis.
- Problemet är att man inte prioriterar potatisen i butikerna.

Man måste lära upp dem som har hand om grönsaksdisken att täcka över lösviktspotatisen på nätterna och låta dem stå svalt. Potatis som har blivit grön vid odlingen ska slängas hel, säger hon.
Som konsument kan man titta på de angivna bäst föredatumen innan man köper sin potatis.
- Folk måste lära sig att undvika grön potatis. För att hålla bättre ska den inköpta potatisen också förvaras kallt i ett kylskåp, avslutar Ulrica Bexelius.