Under måndagen välte en tankbil på bron över Bärbyleden nära Tycho Hedéns väg och en okänd mängd diesel rann ut. Olyckan inträffade inom det känsliga vattenskyddsområdet Uppsala-Vattholmaåsarna och ett saneringsarbete inleddes på platsen kort efter händelsen.

LÄS MER: Tankbil välte - explosionsrisk förelåg

Va-chefen Bertil Lustig bedömer att den oljesanering som räddningstjänsten genomförde i anslutning till olyckan varit tillräcklig.

Artikelbild

| Omedelbart efter olyckan inleddes saneringen av platsen.

– Vi har tagit prover och gjort riskanalyser och inget tyder på att någon diesel läckt ut i grundvattnet. Men vi fortsätter att hålla platsen under uppsikt.

Grundvattnet i Uppsala-Vattholmaåsarna skyddas mot exempelvis oljeläckage dels av ett täckande lerlager, dels av ett skydd som lagts ut vid bland annat Bärbyleden.

Påfarten till Bärbyleden från Tycho Hedéns väg kommer att vara avstängd till på fredag eftermiddag. Orsaken är de beläggningsskador som uppkom vid olyckan, uppger Trafikverket.