I bland annat Stadsträdgården höll Gudrun Schyman tal för de som ville lyssna. En viktig punkt var hur Feministiskt initiativ (Fi) kan bidra om de kommer in i riksdagen.

– Kommer vi in får vi minst 14 mandat, de tar vi från dem som har flest. Vi blir alltså en majoritet tillsammans de rödgröna, för mig är det viktigt att folk vet just detta. Många tror att vi försvagar de partierna genom att ta platser när vi egentligen skapar en bättre chans till att påverka, säger hon.

Kommer ni in i riksdagen?

Artikelbild

| Efter talet signerade Gudrun Schyman böcker och fick en chans att prata med hennes lyssnare.

– Självklart, är vi tillräckligt många som hjälper till lyckas vi med det. Hade alla som röstade på oss i kommunvalet 2014 röstat på oss i riksdagsvalet hade vi varit inne redan, säger Gudrun Schyman.

Återkommande ämnen i det tal hon höll i Uppsala var bland annat asyl- och invandringsfrågor, välfärd, mänsklig säkerhet och lika rättigheter för alla.

– Det som sker i världen och Sverige just nu kommer vi att kalla "skammens tid" i historieböckerna. Fi är modiga som står upp i dessa hatiska och hårda tider, kärleken är vår drivkraft. Vi ska se varandra för de människor vi är, säger Gudrun Schyman.

Till sin hjälp under dagen hade hon kandidater till kommun-, region- och riksdagsvalet, som höll sina höll egna tal. En av dem var Lovisa Johansson, Fi:s förstanamn i Uppsalas kommun.

Artikelbild

| "Då vet ni vem ni ska rösta på", sa Gudrun Schyman när Lovisa Johansson hade berättat vilka förändringar hon vill att Fi genomför i Uppsala.

– Jag vill se en läxfri skola, läxan ska inte göras i hemmet, alla har inte samma förutsättningar där. Och skoldagarna ska vara sex timmar långa, precis som arbetsdagarna för de som jobbar inom kommunen, säger hon.