En kvinna i Uppsala sökte vård för smärtor i underlivet och fick diagnosen svampinfektion. Eftersom att problemen inte försvann sökte hon hjälp vid flera tillfällen. De första fem gångerna fick hon beskedet att hon skulle fortsätta med svampdödande läkemedel trots att smärtorna och irritationen inte försvann helt.

Vid det sjätte besöket beslutades det om ytterligare utredningsåtgärder. Då visade det sig att hon hade cancer i underlivet, så kallad vulvacancer. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, skriver att det redan vid det tredje besöket fanns tankar att utreda patientens ytterligare, men att det inte gjordes. IVO menar att vårdgivaren inte gett patienten sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

Vårdgivarens verksamhetschef har svarat IVO att patientens symptom är vanligt förekommande och ofta beror på svampinfektion. Chefen skriver även att vulvacancer är en ovanlig diagnos och att vårdgivarens handläggning inte avvikit från vedertagen rutin i landet.

Gynekologen som undersökt patienten medger att ett vävnadsprov borde ha tagits tidigare och att förseningen försenat diagnosen med någon månad.

ivo