Enligt åtalet fick mannen en heltidstjänst ett par månader efter han beviljats sjukersättning från Försäkringskassan, men anmälde inte att han börjat arbeta. Det ledde till att han fick totalt 276 000 kronor i sjukpenning samtidigt som han hade lön. Utbetalningarna pågick i drygt ett års tid.

Enligt åklagaren var mannen medveten om att utbetalningarna var felaktiga. Han har nu åtalats för bidragsbrott.

Mannen har i polisförhör medgett de faktiska omständigheterna men förnekat att han gjort sig skyldig till något brott.