Tidningen har fått Region Uppsalas utredning av det misstänkta journalintrånget. Där står att det endast är en anteckning som den medicinska sekreteraren skrev i januari 2015 som hon har sett i journalen. De 108 övriga loggar som Pavel Gamov upptäckte är sedan kopplade till just den första anteckningen som väntade på att bli signerad av ansvarig läkare. I och med att den medicinska sekreteraren är behörig att ta del av dessa uppgifter saknas det skäl för Region Uppsala att gå vidare med fortsatt utredning av ärendet, skriver de i utredningen.

LÄS MER: Gamov upptäckte mer än 100 misstänkta journalintrång

De här stämmer med bilden som bolaget där sekreteraren är anställd fick i sin utredning.

– Sekreteraren har bara kunnat se de fåtal rader som skrevs första gången och som var en del i hennes tjänsteuppdrag, säger vd Henric Carlsson.

Även om inget fel verkar vara begånget tror han att det inträffade kan få konsekvenser.

– Jag tror att det här kan leda till förändrade rutiner hos Regionen. Patienten ska inte behöva upptäcka något sådant här först, säger han.

LÄS MER: Datainspektionen granskar vårdgivare