Åklagaren hade begärt att en 30-årig man skulle häktas för försök till våldtäkt vid fem tillfällen, brott han ska ha genomfört i centrala delar av Uppsala under februari och mars.

Men tingsrätten beslöt att mannen ska vara häktad enbart för ett våldtäktsförsök. Det gäller en händelse i Slottsbacken den 3 mars.

– Min klient förnekar brott. Han har inte varit på de aktuella platserna när händelserna ägt rum och det har tingsrätten lyssnat på, säger 30-åringens försvarare Anette Der Danielian.

Kammaråklagare Liselott Herschend uppger att misstankarna kvarstår mot mannen gällande alla fem våldtäktsförsök.

Under förhandlingen i polishusets häktningssal satt mannen mellan sin försvarare och en tolk. Han var klädd i Kriminalvårdens gröna kläder och lyssnade uppmärksamt och med allvarlig min när tolken redogjorde för åklagarens begäran.

Domstolen beslöt att mannen ska vara häktad i två veckor.

Här är de fem våldtäktsförsök som åklagarens misstankar gäller:

* 11 februari: försök till våldtäkt på Kyrkogårdsgatan samt samma kväll på Kungsängsgatan.

* 2 mars: vid Botaniska trädgården/Norbyvägen.

* 3 mars: i Slottsbacken.

* 11 mars: i en gångtunnel vid Mikaelskyrkan.

Kvinnorna har överfallits av någon okänd man och dragits omkull på marken där gärningspersonen försökt slita av deras kläder.

UNT har tidigare berättat att ett dna-prov från en av brottsplatserna har testats mot den misstänkte 30-årigens dna.

Enligt ett utlåtande från Nationellt forensiskt centrum, NFC, når dna-träffen inte upp till den starkaste nivån på skalan, som är +4. Den aktuella träffen bedöms nå upp till nivån +2.

Enligt NFC kan en förklaring vara att polisen bara lyckats säkra en mindre mängd dna-spår på brottsplatsen. Finns det bara små mängder dna att utgå från kan det vara svårt att fastställa vilken person det kommer ifrån.

– Dna-analysen i ärendet är inte avslutad. Men utifrån de provsvar som inkommit beslöt vi att gripa mannen snabbt eftersom övergreppen fortsatte, uppger Liselott Herschend.

En viktig fråga är om de utsatta kvinnorna kan peka ut den häktade mannen. Liselott Herschend vill dock inte avslöja om brottsoffren genomgått någon vittneskonfrontation mot mannen.

Hon säger att det finns ytterligare bevisning mot den misstänkte 30-åringen, till exempel tillvägagångssätt och var han ska ha befunnit sig vid de olika brottstillfällena.