Som UNT tidigare berättat så drar matos från ventilationsanläggningen i en restaurang i det nybyggda kontorshuset Eldaren, in i Region Uppsalas kontorslokaler och försämrar arbetsmiljön för de som jobbar där. Den södra delen av huset är värst drabbad. Där sitter personal från UL, regionkontoret och från kommunikations- och it-avdelningarna. Totalt upp till fyra våningar ska ha problem med stekos. Vissa anställda har drabbats av både illamående, huvudvärk och stickningar i ögonen.

Fastighetsägaren fick kännedom om problemen redan i september.

– Vi har gjort en del akuta insatser som har gett effekt. Vi har bland annat satt upp plåtar på taket så att mindre stekos från restaurangen hamnar i kontorets friskluftsintag. När jag själv var där så kände jag inget stekos, säger Jernhusens projektchef Björn Johnson.

Vad beror problemen på?

– Restaurangen är populär och har fått betydligt fler gäster än vi räknat med så ventilationsanläggningen räcker inte riktigt till. Vi måste bygga om för att få bort problemen. För det krävs en annan teknisk lösning. Vi har haft experter på plats som kontrollerat vad som behövs.

Personalen är kritisk till att det går långsamt. När blir ni klara?

– Det kan jag inte svara exakt på. Men innan januaris utgång så ska det vara färdigt. Vi har beställt ny teknisk utrustning och det tar lite tid att få den levererad, säger Björn Johnson.

Hur mycket ombyggnaden kommer att kosta Jernhusen kan han inte svara på idag.