- I ett sunt ifrågasättande håller man samma vetenskapliga kvalitet som den vetenskap man försöker ifrågasätta, säger Anders Martinsson.
Men det tycker han inte att somliga klimatskeptiker gör. Han är till vardags gymnasielärare i fysik och står bakom bloggen Uppsalainiativet.

Bloggen startade för ett år sedan med syfte att ta diskussionen med klimatskeptiker. Via forum på internet sprider de påståenden som Anders Martinsson starkt ifrågasätter och kallar för rena lögner. Det kan till exempel handla om att man ifrågasätter kopplingen mellan koldioxidutsläpp och växthuseffekten.
Anders Martinsson anser att oseriösa inlägg om klimatet skadar den demokratiska debatten. Han välkomnar en diskussion där skeptiker lyfter fram vetenskapliga belägg.
- Den som argumenterar mot vetenskap och välgrundad fysik är den som behöver försvara sin tes.
I samband med helgens Klimatforum höll han på lördagen en föreläsning om Uppsalainitiativet. Anders Martinsson varnade för "legoknektar i vita rockar" som rekryteras för att föra fram vissa åsikter, ibland till fördel för vissa lobbygrupper.

Han anser att deras syfte är att ge en missvisande bild av kunskapsläget kring klimatet och att misstänkliggöra den vetenskapliga forskningen av till exempel temperaturförändringar.
- Man underkänner etablerad kunskap och motsäger ytterst väl belagda saker. Man driver ingen egen vetenskaplig tes. Det man gör är att hitta luckor, fel och detaljer hos andra. Det är en destruktiv form av argumentation. Kommer man till kärnan av deras argument så finns det en väldigt konspiratorisk världsbild.

Klimatskeptiker kommer alltid att finnas, tror han. Men med bloggen vill han bidra till att folk får en motvikt till de argument som skeptiker lyfter fram via Internetforum och debattinlägg i tidningar.
- Man kan se till att lögner inte premieras och att personer som driver den här typen av kampanjer inte får inflytande.
Klimataktion i Uppsala, som tillsammans med ABF arrangerar helgens Klimatforum, har på ett års verksamhet samlat cirka 150 medlemmar. Verksamheten handlar om att informera och att opinionsbilda kring klimatförändringar. Under helgen medverkar representanter från bland andra Försvarets forskningsinstitut, Skogsstyrelsen och Sveriges naturskyddsförening.