Nu står det klart att kommunpolisen Ulf Lundgren får Uppsala Kommuns Fastighets AB nya tjänst som säkerhetschef. Ulf Lundgren har 30 års erfarenhet från olika roller inom Polismyndigheten.

"Fastighetsbolagets verksamhet är mycket viktig för utvecklingen i stadsdelen Gottsunda och jag ser verkligen fram emot att få bidra i det arbetet," skriver Ulf Lundgren i ett pressmeddelande.

Tjänsten är en del av fastighetsbolagets satsning på att öka säkerheten och tryggheten i Gottsunda centrum. Detta genom att bland annat utöka kameraövervakningen och antalet ordningsvakter i området.

– Jag kan inte säga exakt hur många ordningsvakter det blir, men vi har kraftigt utökat vår budget för detta och kommer att ha fler ordningsvakter på plats under de tider då det är lite stökigare i centrum, säger Jens Dahlman, fastighetschef på Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Sedan tidigare finns kameror utomhus kring centrumet.

– Vi tittar på att kraftigt utöka övervakningen också inne i centrumet.

Jens Dahlman är nöjd över beslutet att tillsätta Ulf Lundgren som säkerhetschef.

– Vi hoppas och tror att han, när han börjar den 21 april, kan bidra med sin erfarenhet och bland annat utbilda våra butiker och hyresgäster i hur de ska tänka och agera, säger han.